[Collapse/Expand]
TRA CỨU NHANH VẬN ĐƠN
Nhập số vận đơn cần tìm
Chọn tàu có vận đơn
v
Chọn chuyến
v

TRA CỨU VẬN ĐƠN
Nếu quý khách tra cứu đồng thời nhiều tra cứu theo vận đơn, booking, Quý khách phải có tài khoản EPort và phải là chủ hàng/ hãng tàu của lô hàng đã vào cảng.

DANH SÁCH CONTAINER CỦA VẬN ĐƠN
STT
CONTAINER
CHUYẾN TÀU
VỊ TRÍ BÃI
TRẠNG THÁI
VẬN ĐƠN
HÀNG HOÁ
CẢNG
HẢI QUAN
VÀO CẢNG
RA CẢNG
Container
Kích thước
Hãng Khai thác
Trạng thái
Bay Tàu
Tàu
Chuyến đến
Chuyến đi
ATB
Hướng
Block
Vị trí Bãi
Seal
Khối lượng
Chủ hàng
Cảng xếp
Cảng dỡ
Cảng đích
Tờ khai
Trạng thái
Thời gian vào
Giám định
Đầu kéo
Thời gian ra
Giám định
Đầu kéo
 
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
v
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
v
[Condition]
[Condition]
[Condition]
v
[Condition]
[Condition]
[Condition]
No data to display

▼ KẾT XUẤT EXCEL