PHÂN CÔNG NGUỒN LỰC CA MÁNG NGÀY 

v
TT Tàu/ bãi Máng Đội giao nhận Lái cẩu Lái xe Lái xe -Nâng-Xúc-Ủi-Đào Ôtô Cảng Công nhân bốc xếp Cẩu cảng Xe xúc đào, ủi, lật Băng tải
1 PULAU TOUYI / LOADING
M1PHƯƠNG ÁN TÁC NGHIỆP

Ôtô CH - Qua cân - cẩu tàu - xá bành - hầm tàu
1.Hồ Văn ĐiệnĐỘNG TÁC THỰC HIỆN

CN-XEPDO-Công nhân xếp dỡ

2.Huỳnh Văn GiáoĐỘNG TÁC THỰC HIỆN

LAICAUTAU-Lái cẩu tàu

3.Nguyễn Ngọc LợiĐỘNG TÁC THỰC HIỆN

LAICAUTAU-Lái cẩu tàu

4.Nguyễn Văn HòaĐỘNG TÁC THỰC HIỆN

CN-XEPDO-Công nhân xếp dỡ

5.Phạm Minh PhụngĐỘNG TÁC THỰC HIỆN

CN-XEPDO-Công nhân xếp dỡ

6.Trần Văn NhânĐỘNG TÁC THỰC HIỆN

CN-XEPDO-Công nhân xếp dỡ

1 PULAU TOUYI / LOADING
M2PHƯƠNG ÁN TÁC NGHIỆP

Ôtô CH - Qua cân - cẩu tàu - xá bành - hầm tàu
1.Lê Văn ChuẩnĐỘNG TÁC THỰC HIỆN

CN-XEPDO-Công nhân xếp dỡ

2.Mai Thành TríĐỘNG TÁC THỰC HIỆN

LAICAUTAU-Lái cẩu tàu

3.Nguyễn Tấn CươngĐỘNG TÁC THỰC HIỆN

CN-XEPDO-Công nhân xếp dỡ

4.Nguyễn Thanh TuấnĐỘNG TÁC THỰC HIỆN

CN-XEPDO-Công nhân xếp dỡ

5.Nguyễn Văn SumĐỘNG TÁC THỰC HIỆN

CN-XEPDO-Công nhân xếp dỡ

6.Phạm Đình ThuấnĐỘNG TÁC THỰC HIỆN

LAICAUTAU-Lái cẩu tàu

2 HAI PHAT 18 / DISCHARGING
M1PHƯƠNG ÁN TÁC NGHIỆP

Hầm tàu - Cẩu Cảng - Ngoạm - Ôtô CH - Qua cân
1.Đỗ Quang KhươngĐỘNG TÁC THỰC HIỆN

CN-XEPDO-Công nhân xếp dỡ

2.Đỗ Văn MạnhĐỘNG TÁC THỰC HIỆN

CN-XEPDO-Công nhân xếp dỡ

3.Dương Văn ThanhĐỘNG TÁC THỰC HIỆN

CN-XEPDO-Công nhân xếp dỡ

4.Lê Văn ThànhĐỘNG TÁC THỰC HIỆN

CN-XEPDO-Công nhân xếp dỡ

5.Nguyễn Đức ThuậnĐỘNG TÁC THỰC HIỆN

CN-XEPDO-Công nhân xếp dỡ

6.Nguyễn Kim TúcĐỘNG TÁC THỰC HIỆN

CN-XEPDO-Công nhân xếp dỡ

7.Nguyễn Thanh ChiếnĐỘNG TÁC THỰC HIỆN

CN-XEPDO-Công nhân xếp dỡ

8.Nguyễn Văn Hoàng VũĐỘNG TÁC THỰC HIỆN

CN-XEPDO-Công nhân xếp dỡ

9.Trần Đức LinhĐỘNG TÁC THỰC HIỆN

CN-XEPDO-Công nhân xếp dỡ

10.Võ Sĩ TúcĐỘNG TÁC THỰC HIỆN

CN-XEPDO-Công nhân xếp dỡ

3 SEA WISDOM / LOADING
M1PHƯƠNG ÁN TÁC NGHIỆP

Ôtô CH - Qua cân - cẩu tàu - xá bành - hầm tàu
1.Đào Ngọc AnhĐỘNG TÁC THỰC HIỆN

CN-XEPDO-Công nhân xếp dỡ

2.Lê Văn ĐiệpĐỘNG TÁC THỰC HIỆN

LAICAUTAU-Lái cẩu tàu

3.Nguyễn Hữu TuấnĐỘNG TÁC THỰC HIỆN

CN-XEPDO-Công nhân xếp dỡ

4.Phạm Quốc ĐạtĐỘNG TÁC THỰC HIỆN

CN-XEPDO-Công nhân xếp dỡ

5.Trần Ngọc QuangĐỘNG TÁC THỰC HIỆN

LAICAUTAU-Lái cẩu tàu

6.Võ Thanh TrươngĐỘNG TÁC THỰC HIỆN

CN-XEPDO-Công nhân xếp dỡ

3 SEA WISDOM / LOADING
M2PHƯƠNG ÁN TÁC NGHIỆP

Ôtô CH - Qua cân - cẩu tàu - xá bành - hầm tàu
1.Dương Văn ChútĐỘNG TÁC THỰC HIỆN

LAICAUTAU-Lái cẩu tàu

2.Lữ Trọng PhúĐỘNG TÁC THỰC HIỆN

LAICAUTAU-Lái cẩu tàu

3.Phạm Minh TâmĐỘNG TÁC THỰC HIỆN

CN-XEPDO-Công nhân xếp dỡ

4.Trần Văn SựĐỘNG TÁC THỰC HIỆN

CN-XEPDO-Công nhân xếp dỡ

5.Trình Xuân CườngĐỘNG TÁC THỰC HIỆN

CN-XEPDO-Công nhân xếp dỡ

6.Võ Hùng EmĐỘNG TÁC THỰC HIỆN

CN-XEPDO-Công nhân xếp dỡ

3 SEA WISDOM / LOADING
XKHOPHƯƠNG ÁN TÁC NGHIỆP

Kho - Xe xúc CH - Ôtô CH
1.Nguyễn Tiến PhúĐỘNG TÁC THỰC HIỆN

LAICAUTAU-Lái cẩu tàu

2.Nguyễn Văn QuangĐỘNG TÁC THỰC HIỆN

CN-XEPDO-Công nhân xếp dỡ

3.Nguyễn Văn VinhĐỘNG TÁC THỰC HIỆN

CN-XEPDO-Công nhân xếp dỡ

4.Phan Đình ÂnĐỘNG TÁC THỰC HIỆN

CN-XEPDO-Công nhân xếp dỡ

5.Trần Minh VươngĐỘNG TÁC THỰC HIỆN

LAICAUTAU-Lái cẩu tàu

6.Trần Văn BạcĐỘNG TÁC THỰC HIỆN

CN-XEPDO-Công nhân xếp dỡ

4 MAGIC PEARL / LOADING
M1PHƯƠNG ÁN TÁC NGHIỆP

Kho - Xe xúc CG - phễu - tịnh bao 50 - hạt - băng chuyền - kiểm đếm - Ôtô CH - Qua cân
1.Bùi Ngọc LờiĐỘNG TÁC THỰC HIỆN

CN-XEPDO-Công nhân xếp dỡ

2.Đặng ThọĐỘNG TÁC THỰC HIỆN

CN-XEPDO-Công nhân xếp dỡ

3.Huỳnh ThanhĐỘNG TÁC THỰC HIỆN

CN-XEPDO-Công nhân xếp dỡ

4.Lê Đình KhánhĐỘNG TÁC THỰC HIỆN

CN-XEPDO-Công nhân xếp dỡ

5.Nguyễn Bá HoàngĐỘNG TÁC THỰC HIỆN

CN-XEPDO-Công nhân xếp dỡ

6.Nguyễn Minh PhongĐỘNG TÁC THỰC HIỆN

CN-XEPDO-Công nhân xếp dỡ

7.Nguyễn Thành HuyĐỘNG TÁC THỰC HIỆN

CN-XEPDO-Công nhân xếp dỡ

8.Phạm Mạnh TựĐỘNG TÁC THỰC HIỆN

CN-XEPDO-Công nhân xếp dỡ

9.Phan Đình ÂnĐỘNG TÁC THỰC HIỆN

CN-XEPDO-Công nhân xếp dỡ

4 MAGIC PEARL / LOADING
M2PHƯƠNG ÁN TÁC NGHIỆP

Ôtô CH - Qua cân - Băng chuyền Cảng - hầm tàu
1.Đặng Văn TiếnĐỘNG TÁC THỰC HIỆN

CN-XEPDO-Công nhân xếp dỡ

2.Huỳnh Ngọc MinhĐỘNG TÁC THỰC HIỆN

CN-XEPDO-Công nhân xếp dỡ

3.Nguyễn Duy TânĐỘNG TÁC THỰC HIỆN

CN-XEPDO-Công nhân xếp dỡ

4.Nguyễn Ngọc HuyĐỘNG TÁC THỰC HIỆN

CN-XEPDO-Công nhân xếp dỡ

5.Nguyễn Văn VinhĐỘNG TÁC THỰC HIỆN

CN-XEPDO-Công nhân xếp dỡ

6.Phan Ngọc AnĐỘNG TÁC THỰC HIỆN

CN-XEPDO-Công nhân xếp dỡ

7.Tô Thanh ThuĐỘNG TÁC THỰC HIỆN

CN-XEPDO-Công nhân xếp dỡ

TT Tàu/ bãi Máng Đội giao nhận Lái cẩu Lái xe Lái xe -Nâng-Xúc-Ủi-Đào Ôtô Cảng Công nhân bốc xếp Cẩu cảng Xe xúc đào, ủi, lật Băng tải
1 PULAU TOUYI / LOADING
M1PHƯƠNG ÁN TÁC NGHIỆP

Ôtô CH - Qua cân - cẩu tàu - xá bành - hầm tàu
1 PULAU TOUYI / LOADING
M2PHƯƠNG ÁN TÁC NGHIỆP

Ôtô CH - Qua cân - cẩu tàu - xá bành - hầm tàu
2 HAI PHAT 18 / DISCHARGING
M1PHƯƠNG ÁN TÁC NGHIỆP

Hầm tàu - Cẩu Cảng - Ngoạm - Ôtô CH - Qua cân
3 VIET NHAT 06 / DISCHARGING
PHƯƠNG ÁN TÁC NGHIỆP

Chưa thiết lập tác nghiệp
3 VIET NHAT 06 / DISCHARGING
M1PHƯƠNG ÁN TÁC NGHIỆP

Hầm tàu - Cẩu Cảng - Ngoạm - Ôtô CH - Qua cân
4 SEA WISDOM / LOADING
M1PHƯƠNG ÁN TÁC NGHIỆP

Ôtô CH - Qua cân - cẩu tàu - xá bành - hầm tàu
4 SEA WISDOM / LOADING
M2PHƯƠNG ÁN TÁC NGHIỆP

Ôtô CH - Qua cân - cẩu tàu - xá bành - hầm tàu
4 SEA WISDOM / LOADING
XKHOPHƯƠNG ÁN TÁC NGHIỆP

Kho - Xe xúc CH - Ôtô CH
4 SEA WISDOM / LOADING
M3PHƯƠNG ÁN TÁC NGHIỆP

Ôtô CH - Qua cân - cẩu tàu - xá bành - hầm tàu
5 HAM RONG 8 / DISCHARGING
PHƯƠNG ÁN TÁC NGHIỆP

Chưa thiết lập tác nghiệp
5 HAM RONG 8 / DISCHARGING
M1PHƯƠNG ÁN TÁC NGHIỆP

Hầm tàu - Cẩu Cảng - Kiểm đếm - Ôtô CH
6 MAGIC PEARL / LOADING
M1PHƯƠNG ÁN TÁC NGHIỆP

Ôtô CH - Qua cân - Băng chuyền Cảng - hầm tàu
6 MAGIC PEARL / LOADING
M2PHƯƠNG ÁN TÁC NGHIỆP

Ôtô CH - Qua cân - Băng chuyền Cảng - hầm tàu
TT Tàu/ bãi Máng Đội giao nhận Lái cẩu Lái xe Lái xe -Nâng-Xúc-Ủi-Đào Ôtô Cảng Công nhân bốc xếp Cẩu cảng Xe xúc đào, ủi, lật Băng tải
TT Tàu/ bãi Máng Đội giao nhận Lái cẩu Lái xe Lái xe -Nâng-Xúc-Ủi-Đào Ôtô Cảng Công nhân bốc xếp Cẩu cảng Xe xúc đào, ủi, lật Băng tải