PHÂN CÔNG NGUỒN LỰC CA MÁNG NGÀY 

v
TT Tàu/ bãi Máng Công nhân bốc xếp Đội giao nhận Ôtô Cảng Cẩu cảng Xe nâng Xe xúc, đào, ủi Băng tải
1 BAI / LOADING
PHƯƠNG ÁN TÁC NGHIỆP

Chưa thiết lập tác nghiệp
2 KOTA AZAM / LOADING
M1PHƯƠNG ÁN TÁC NGHIỆP

Đóng hàng Tinh Bột bao bành từ Xe chủ hàng vào container và xếp lô chờ xuất tàu
2 KOTA AZAM / LOADING
M2PHƯƠNG ÁN TÁC NGHIỆP

Đóng hàng Tinh Bột bao bành từ Xe chủ hàng vào container và xếp lô chờ xuất tàu
3 GREEN PEGASUS / LOADING
M1PHƯƠNG ÁN TÁC NGHIỆP

Đóng hàng Tinh Bột bao bành từ Xe chủ hàng vào container và xếp lô chờ xuất tàu
3 GREEN PEGASUS / LOADING
M2PHƯƠNG ÁN TÁC NGHIỆP

Đóng hàng Tinh Bột bao bành từ Xe chủ hàng vào container và xếp lô chờ xuất tàu
4 SUNNY WIND / LOADING
M1PHƯƠNG ÁN TÁC NGHIỆP

Đóng hàng Tinh Bột bao bành từ Xe chủ hàng vào container và xếp lô chờ xuất tàu
5 VTT81 / DISCHARGING
M1PHƯƠNG ÁN TÁC NGHIỆP

Đóng hàng Tinh Bột bao bành từ Xe chủ hàng vào container và xếp lô chờ xuất tàu
TT Tàu/ bãi Máng Công nhân bốc xếp Đội giao nhận Ôtô Cảng Cẩu cảng Xe nâng Xe xúc, đào, ủi Băng tải
1 BAI / LOADING
PHƯƠNG ÁN TÁC NGHIỆP

Chưa thiết lập tác nghiệp
1.Nguyễn Trọng ThịnhĐỘNG TÁC THỰC HIỆN

CN-XEPDO-Công nhân xếp dỡ

2.Trương Hữu HiệpĐỘNG TÁC THỰC HIỆN

CN-XEPDO-Công nhân xếp dỡ

2 CAU RTG / DISCHARGING
PHƯƠNG ÁN TÁC NGHIỆP

Chưa thiết lập tác nghiệp
3 BAI CONT HANG + RONG / DISCHARGING
PHƯƠNG ÁN TÁC NGHIỆP

Chưa thiết lập tác nghiệp
4 CAU TAU / DISCHARGING
PHƯƠNG ÁN TÁC NGHIỆP

Chưa thiết lập tác nghiệp
5 KOTA AZAM / DISCHARGING
M1PHƯƠNG ÁN TÁC NGHIỆP

OK-Dỡ tàu, vận chuyển cont từ tàu về bãi dùng cẩu tàu và RTG
5 KOTA AZAM / DISCHARGING
M2PHƯƠNG ÁN TÁC NGHIỆP

OK-Dỡ tàu, vận chuyển cont từ tàu về bãi dùng cẩu tàu và RTG
6 GREEN PEGASUS / LOADING
M1PHƯƠNG ÁN TÁC NGHIỆP

Ôtô CH - Qua cân - Băng chuyền Cảng - hầm tàu
1.Lê Thái HảiĐỘNG TÁC THỰC HIỆN

CN-XEPDO-Công nhân xếp dỡ

2.Nguyễn Chí HiếuĐỘNG TÁC THỰC HIỆN

CN-XEPDO-Công nhân xếp dỡ

3.Nguyễn Văn KhuyênĐỘNG TÁC THỰC HIỆN

CN-XEPDO-Công nhân xếp dỡ

4.Nguyễn Văn TịnhĐỘNG TÁC THỰC HIỆN

CN-XEPDO-Công nhân xếp dỡ

5.Thái Minh QuảngĐỘNG TÁC THỰC HIỆN

CN-XEPDO-Công nhân xếp dỡ

6.Trần Quang ĐồngĐỘNG TÁC THỰC HIỆN

CN-XEPDO-Công nhân xếp dỡ

7.Trần Quý ĐônĐỘNG TÁC THỰC HIỆN

CN-XEPDO-Công nhân xếp dỡ

6 GREEN PEGASUS / LOADING
M2PHƯƠNG ÁN TÁC NGHIỆP

Ôtô CH - Qua cân - Băng chuyền Cảng - hầm tàu
1.Hồ Văn DũngĐỘNG TÁC THỰC HIỆN

CN-XEPDO-Công nhân xếp dỡ

2.Nguyễn Thế LộcĐỘNG TÁC THỰC HIỆN

CN-XEPDO-Công nhân xếp dỡ

3.Nguyễn Văn KhoaĐỘNG TÁC THỰC HIỆN

CN-XEPDO-Công nhân xếp dỡ

4.Phạm Đức KhảiĐỘNG TÁC THỰC HIỆN

CN-XEPDO-Công nhân xếp dỡ

5.Võ Thanh PhùngĐỘNG TÁC THỰC HIỆN

CN-XEPDO-Công nhân xếp dỡ

6.Võ Xuân MỹĐỘNG TÁC THỰC HIỆN

CN-XEPDO-Công nhân xếp dỡ

7 HOI AN 8 / DISCHARGING
M1PHƯƠNG ÁN TÁC NGHIỆP

Hầm tàu - Cẩu Cảng - Ngoạm (4-6K) - Phễu - Ôtô CH - Qua cân
1.Đỗ Như QuỳnhĐỘNG TÁC THỰC HIỆN

CN-XEPDO-Công nhân xếp dỡ

2.Hồ Văn ThanhĐỘNG TÁC THỰC HIỆN

CN-XEPDO-Công nhân xếp dỡ

3.Lê Minh HiệnĐỘNG TÁC THỰC HIỆN

CN-XEPDO-Công nhân xếp dỡ

4.Nguyễn Văn HươngĐỘNG TÁC THỰC HIỆN

CN-XEPDO-Công nhân xếp dỡ

5.Nguyễn Xuân HòaĐỘNG TÁC THỰC HIỆN

CN-XEPDO-Công nhân xếp dỡ

6.Phan Đình PhươngĐỘNG TÁC THỰC HIỆN

CN-XEPDO-Công nhân xếp dỡ

7.Trần Tuấn CườngĐỘNG TÁC THỰC HIỆN

CN-XEPDO-Công nhân xếp dỡ

8 VTT81 / DISCHARGING
M1PHƯƠNG ÁN TÁC NGHIỆP

Hầm tàu - Cẩu Cảng - Ô tô Cảng vận chuyển đến bãi CH - Xe cẩu cảng hạ hàng xuống bãi CH
1.Đoàn Văn LựcĐỘNG TÁC THỰC HIỆN

CN-XEPDO-Công nhân xếp dỡ

2.Hà Bảo QuốcĐỘNG TÁC THỰC HIỆN

CN-XEPDO-Công nhân xếp dỡ

3.Huỳnh Văn TânĐỘNG TÁC THỰC HIỆN

CN-XEPDO-Công nhân xếp dỡ

4.Nguyễn Duy VươngĐỘNG TÁC THỰC HIỆN

CN-XEPDO-Công nhân xếp dỡ

5.Nguyễn Văn SơnĐỘNG TÁC THỰC HIỆN

CN-XEPDO-Công nhân xếp dỡ

9 HAI AU 999 / DISCHARGING
M1PHƯƠNG ÁN TÁC NGHIỆP

Hầm tàu - Cẩu Cảng - Ngoạm (4-6K) - Phễu - Ôtô CH - Qua cân
1.Đỗ Hoàng Minh TùngĐỘNG TÁC THỰC HIỆN

CN-XEPDO-Công nhân xếp dỡ

2.Nguyễn Văn TiếnĐỘNG TÁC THỰC HIỆN

CN-XEPDO-Công nhân xếp dỡ

3.Võ Thành ChínĐỘNG TÁC THỰC HIỆN

CN-XEPDO-Công nhân xếp dỡ

TT Tàu/ bãi Máng Công nhân bốc xếp Đội giao nhận Ôtô Cảng Cẩu cảng Xe nâng Xe xúc, đào, ủi Băng tải
1 KHO 6A / IMPORT-STORAGE
M1PHƯƠNG ÁN TÁC NGHIỆP

Đóng hàng Tinh Bột bao bành từ Xe chủ hàng vào container và xếp lô chờ xuất tàu
2 BAI / LOADING
M1PHƯƠNG ÁN TÁC NGHIỆP

Đóng hàng Tinh Bột bao bành từ Xe chủ hàng vào container và xếp lô chờ xuất tàu
2 BAI / LOADING
M2PHƯƠNG ÁN TÁC NGHIỆP

Đóng hàng Tinh Bột bao bành từ Xe chủ hàng vào container và xếp lô chờ xuất tàu
3 KHO 5 GIAN B / IMPORT-STORAGE
M1PHƯƠNG ÁN TÁC NGHIỆP

Đóng hàng Tinh Bột bao bành từ Xe chủ hàng vào container và xếp lô chờ xuất tàu
4 CAU RTG / DISCHARGING
PHƯƠNG ÁN TÁC NGHIỆP

Chưa thiết lập tác nghiệp
5 BAI CONT HANG + RONG / DISCHARGING
PHƯƠNG ÁN TÁC NGHIỆP

Chưa thiết lập tác nghiệp
6 CAU TAU / DISCHARGING
PHƯƠNG ÁN TÁC NGHIỆP

Chưa thiết lập tác nghiệp
7 GREEN PEGASUS / LOADING
M1PHƯƠNG ÁN TÁC NGHIỆP

Ôtô CH - Qua cân - Băng chuyền Cảng - hầm tàu
1.Hồ Văn HợiĐỘNG TÁC THỰC HIỆN

CN-XEPDO-Công nhân xếp dỡ

2.Lê Ngọc ThạchĐỘNG TÁC THỰC HIỆN

CN-XEPDO-Công nhân xếp dỡ

3.Nguyễn Đình NhấtĐỘNG TÁC THỰC HIỆN

CN-XEPDO-Công nhân xếp dỡ

4.Quảng Đình TâmĐỘNG TÁC THỰC HIỆN

CN-XEPDO-Công nhân xếp dỡ

5.Võ Thành ThuậnĐỘNG TÁC THỰC HIỆN

CN-XEPDO-Công nhân xếp dỡ

7 GREEN PEGASUS / LOADING
M2PHƯƠNG ÁN TÁC NGHIỆP

Ôtô CH - Qua cân - Băng chuyền Cảng - hầm tàu
1.Đặng Quang PhươngĐỘNG TÁC THỰC HIỆN

LAICAUTAU-Lái cẩu tàu

2.Đỗ Hoàng Minh TríĐỘNG TÁC THỰC HIỆN

CN-XEPDO-Công nhân xếp dỡ

3.Mai Thành SangĐỘNG TÁC THỰC HIỆN

LAICAUTAU-Lái cẩu tàu

4.Ngô Phạm DuyĐỘNG TÁC THỰC HIỆN

CN-XEPDO-Công nhân xếp dỡ

5.Ngô Văn NamĐỘNG TÁC THỰC HIỆN

CN-XEPDO-Công nhân xếp dỡ

6.Nguyễn Thọ SơnĐỘNG TÁC THỰC HIỆN

CN-XEPDO-Công nhân xếp dỡ

7.Trần Văn ThanhĐỘNG TÁC THỰC HIỆN

CN-XEPDO-Công nhân xếp dỡ

7 GREEN PEGASUS / LOADING
M3PHƯƠNG ÁN TÁC NGHIỆP

Ôtô CH - Qua cân - Băng chuyền Cảng - hầm tàu
1.Đặng Bảo QuốcĐỘNG TÁC THỰC HIỆN

CN-XEPDO-Công nhân xếp dỡ

2.Huỳnh Quyết QuangĐỘNG TÁC THỰC HIỆN

CN-XEPDO-Công nhân xếp dỡ

3.Nguyễn Văn ThươngĐỘNG TÁC THỰC HIỆN

CN-XEPDO-Công nhân xếp dỡ

4.Phạm Văn TrọngĐỘNG TÁC THỰC HIỆN

CN-XEPDO-Công nhân xếp dỡ

5.Phan Văn LyĐỘNG TÁC THỰC HIỆN

LAICAUTAU-Lái cẩu tàu

6.Võ Đình LựcĐỘNG TÁC THỰC HIỆN

LAICAUTAU-Lái cẩu tàu

8 HOI AN 8 / DISCHARGING
M1PHƯƠNG ÁN TÁC NGHIỆP

Hầm tàu - Cẩu Cảng - Ngoạm (4-6K) - Phễu - Ôtô CH - Qua cân
1.Đặng Văn QuangĐỘNG TÁC THỰC HIỆN

CN-XEPDO-Công nhân xếp dỡ

2.Khổng Trọng LưuĐỘNG TÁC THỰC HIỆN

CN-XEPDO-Công nhân xếp dỡ

3.Lê Thanh ToànĐỘNG TÁC THỰC HIỆN

CN-XEPDO-Công nhân xếp dỡ

4.Mai Quốc AnhĐỘNG TÁC THỰC HIỆN

CN-XEPDO-Công nhân xếp dỡ

5.Nguyễn Mạnh HùngĐỘNG TÁC THỰC HIỆN

CN-XEPDO-Công nhân xếp dỡ

6.Nguyễn Tấn ThànhĐỘNG TÁC THỰC HIỆN

CN-XEPDO-Công nhân xếp dỡ

7.Phan Đình GiỏiĐỘNG TÁC THỰC HIỆN

CN-XEPDO-Công nhân xếp dỡ

8.Thái Văn ChíĐỘNG TÁC THỰC HIỆN

CN-XEPDO-Công nhân xếp dỡ

9.Trần Ngọc TháiĐỘNG TÁC THỰC HIỆN

CN-XEPDO-Công nhân xếp dỡ

10.Võ Thanh TìnhĐỘNG TÁC THỰC HIỆN

CN-XEPDO-Công nhân xếp dỡ

9 GINGA / LOADING
M1PHƯƠNG ÁN TÁC NGHIỆP

Ôtô CH - Qua cân - cẩu tàu - xá bành - hầm tàu
1.Đặng Thành TâmĐỘNG TÁC THỰC HIỆN

CN-XEPDO-Công nhân xếp dỡ

2.Mai Văn NgọcĐỘNG TÁC THỰC HIỆN

LAICAUTAU-Lái cẩu tàu

3.Nguyễn Thành LuânĐỘNG TÁC THỰC HIỆN

CN-XEPDO-Công nhân xếp dỡ

4.Trần Anh TháiĐỘNG TÁC THỰC HIỆN

LAICAUTAU-Lái cẩu tàu

5.Trần Thanh CaoĐỘNG TÁC THỰC HIỆN

CN-XEPDO-Công nhân xếp dỡ

6.Từ Văn TuấnĐỘNG TÁC THỰC HIỆN

CN-XEPDO-Công nhân xếp dỡ

9 GINGA / LOADING
M2PHƯƠNG ÁN TÁC NGHIỆP

Ôtô CH - Qua cân - cẩu tàu - xá bành - hầm tàu
1.Đinh Văn CungĐỘNG TÁC THỰC HIỆN

CN-XEPDO-Công nhân xếp dỡ

2.Lê Văn ThanhĐỘNG TÁC THỰC HIỆN

LAICAUTAU-Lái cẩu tàu

3.Nguyễn Huy CườngĐỘNG TÁC THỰC HIỆN

LAICAUTAU-Lái cẩu tàu

4.Nguyễn Thành ChuĐỘNG TÁC THỰC HIỆN

CN-XEPDO-Công nhân xếp dỡ

5.Phan Văn HưngĐỘNG TÁC THỰC HIỆN

CN-XEPDO-Công nhân xếp dỡ

6.Trần Văn HậuĐỘNG TÁC THỰC HIỆN

CN-XEPDO-Công nhân xếp dỡ

10 HOAI SON 36 / DISCHARGING
M1PHƯƠNG ÁN TÁC NGHIỆP

Hầm tàu - Cẩu Cảng - Ngoạm (4-6K) - Phễu - Ôtô CH - Qua cân
1.Huỳnh Như DũngĐỘNG TÁC THỰC HIỆN

CN-XEPDO-Công nhân xếp dỡ

2.Lê Đăng KhoaĐỘNG TÁC THỰC HIỆN

CN-XEPDO-Công nhân xếp dỡ

3.Nguyễn KếĐỘNG TÁC THỰC HIỆN

CN-XEPDO-Công nhân xếp dỡ

11 HAI AU 999 / DISCHARGING
M1PHƯƠNG ÁN TÁC NGHIỆP

Hầm tàu - Cẩu Cảng - Ngoạm (4-6K) - Phễu - Ôtô CH - Qua cân
TT Tàu/ bãi Máng Công nhân bốc xếp Đội giao nhận Ôtô Cảng Cẩu cảng Xe nâng Xe xúc, đào, ủi Băng tải
1 BAI / LOADING
PHƯƠNG ÁN TÁC NGHIỆP

Chưa thiết lập tác nghiệp
2 GREEN PEGASUS / LOADING
M1PHƯƠNG ÁN TÁC NGHIỆP

Ôtô CH - Qua cân - Băng chuyền Cảng - hầm tàu
2 GREEN PEGASUS / LOADING
M2PHƯƠNG ÁN TÁC NGHIỆP

Ôtô CH - Qua cân - Băng chuyền Cảng - hầm tàu
2 GREEN PEGASUS / LOADING
M3PHƯƠNG ÁN TÁC NGHIỆP

Ôtô CH - Qua cân - Băng chuyền Cảng - hầm tàu
3 HOI AN 8 / DISCHARGING
M1PHƯƠNG ÁN TÁC NGHIỆP

Hầm tàu - Cẩu Cảng - Ngoạm (4-6K) - Phễu - Ôtô CH - Qua cân
4 GINGA / LOADING
M1PHƯƠNG ÁN TÁC NGHIỆP

Ôtô CH - Qua cân - cẩu tàu - xá bành - hầm tàu
4 GINGA / LOADING
M2PHƯƠNG ÁN TÁC NGHIỆP

Ôtô CH - Qua cân - cẩu tàu - xá bành - hầm tàu
5 TRUONG THANH 88 / DISCHARGING
M1PHƯƠNG ÁN TÁC NGHIỆP

Hầm tàu - Cẩu Cảng - Ngoạm (4-6K) - Phễu - Ôtô CH - Qua cân