PHÂN CÔNG NGUỒN LỰC CA MÁNG NGÀY 

v
TT Tàu/ bãi Máng Đội giao nhận Ôtô Cảng Công nhân bốc xếp Cẩu cảng Xe nâng Xe xúc, đào, ủi Băng tải
1 FG EUCALYPTUS / LOADING
PHƯƠNG ÁN TÁC NGHIỆP

Chưa thiết lập tác nghiệp
1.Đặng Thành TâmĐỘNG TÁC THỰC HIỆN

CN-XEPDO-Công nhân xếp dỡ

2.Đinh Văn CungĐỘNG TÁC THỰC HIỆN

CN-XEPDO-Công nhân xếp dỡ

1 FG EUCALYPTUS / LOADING
M1PHƯƠNG ÁN TÁC NGHIỆP

Ôtô CH - Qua cân - Băng chuyền Cảng - hầm tàu
1.Huỳnh Như DũngĐỘNG TÁC THỰC HIỆN

CN-XEPDO-Công nhân xếp dỡ

2.Huỳnh Quyết QuangĐỘNG TÁC THỰC HIỆN

CN-XEPDO-Công nhân xếp dỡ

3.Lê Văn LộcĐỘNG TÁC THỰC HIỆN

CN-XEPDO-Công nhân xếp dỡ

4.Nguyễn Văn ThuĐỘNG TÁC THỰC HIỆN

CN-XEPDO-Công nhân xếp dỡ

5.Phan Văn SaĐỘNG TÁC THỰC HIỆN

LAICAUTAU-Lái cẩu tàu

6.Từ Văn TuấnĐỘNG TÁC THỰC HIỆN

CN-XEPDO-Công nhân xếp dỡ

7.Võ Văn ThíchĐỘNG TÁC THỰC HIỆN

LAICAUTAU-Lái cẩu tàu

1 FG EUCALYPTUS / LOADING
M2PHƯƠNG ÁN TÁC NGHIỆP

Ôtô CH - Qua cân - Băng chuyền Cảng - hầm tàu
1.Đặng Quang PhươngĐỘNG TÁC THỰC HIỆN

CN-XEPDO-Công nhân xếp dỡ

2.Đỗ Hoàng Minh TríĐỘNG TÁC THỰC HIỆN

CN-XEPDO-Công nhân xếp dỡ

3.Ngô Văn LợiĐỘNG TÁC THỰC HIỆN

LAICAUTAU-Lái cẩu tàu

4.Ngô Văn NamĐỘNG TÁC THỰC HIỆN

CN-XEPDO-Công nhân xếp dỡ

5.Nguyễn Thọ SơnĐỘNG TÁC THỰC HIỆN

LAICAUTAU-Lái cẩu tàu

6.Phan Văn HưngĐỘNG TÁC THỰC HIỆN

CN-XEPDO-Công nhân xếp dỡ

1 FG EUCALYPTUS / LOADING
M3PHƯƠNG ÁN TÁC NGHIỆP

Ôtô CH - Qua cân - Băng chuyền Cảng - hầm tàu
1.Mai Thành SangĐỘNG TÁC THỰC HIỆN

LAICAUTAU-Lái cẩu tàu

2.Ngô Văn QuyềnĐỘNG TÁC THỰC HIỆN

CN-XEPDO-Công nhân xếp dỡ

3.Nguyễn Ngọc PhướcĐỘNG TÁC THỰC HIỆN

CN-XEPDO-Công nhân xếp dỡ

4.Nguyễn Thành ChuĐỘNG TÁC THỰC HIỆN

CN-XEPDO-Công nhân xếp dỡ

5.Trần Văn HậuĐỘNG TÁC THỰC HIỆN

CN-XEPDO-Công nhân xếp dỡ

6.Trần Văn ThanhĐỘNG TÁC THỰC HIỆN

LAICAUTAU-Lái cẩu tàu

1 FG EUCALYPTUS / LOADING
M4PHƯƠNG ÁN TÁC NGHIỆP

Ôtô CH - Qua cân - Băng chuyền Cảng - hầm tàu
1.Đào Văn CườngĐỘNG TÁC THỰC HIỆN

CN-XEPDO-Công nhân xếp dỡ

2.Đỗ Cao CườngĐỘNG TÁC THỰC HIỆN

CN-XEPDO-Công nhân xếp dỡ

3.Lê Đăng KhoaĐỘNG TÁC THỰC HIỆN

LAICAUTAU-Lái cẩu tàu

4.Nguyễn Văn RânĐỘNG TÁC THỰC HIỆN

CN-XEPDO-Công nhân xếp dỡ

5.Nguyễn Xuân QuangĐỘNG TÁC THỰC HIỆN

CN-XEPDO-Công nhân xếp dỡ

6.Phạm Long ToànĐỘNG TÁC THỰC HIỆN

LAICAUTAU-Lái cẩu tàu

2 INLACO EXPRESS / DISCHARGING
M1PHƯƠNG ÁN TÁC NGHIỆP

Hầm tàu - Xe nâng Cảng - Cẩu tàu - Ôtô CH - Kiểm đếm (>15T)
15T)
1.Huỳnh Thanh TuyênĐỘNG TÁC THỰC HIỆN

CN-XEPDO-Công nhân xếp dỡ

2.Nguyễn Văn TríĐỘNG TÁC THỰC HIỆN

CN-XEPDO-Công nhân xếp dỡ

3.Nguyễn Văn TuấnĐỘNG TÁC THỰC HIỆN

LAICAUTAU-Lái cẩu tàu

4.Trần Văn NhơnĐỘNG TÁC THỰC HIỆN

LAICAUTAU-Lái cẩu tàu

5.Trương Lưu PhướcĐỘNG TÁC THỰC HIỆN

CN-XEPDO-Công nhân xếp dỡ

6.Võ Đức TiênĐỘNG TÁC THỰC HIỆN

CN-XEPDO-Công nhân xếp dỡ

2 INLACO EXPRESS / DISCHARGING
M2PHƯƠNG ÁN TÁC NGHIỆP

Hầm tàu - Xe nâng Cảng - Cẩu tàu - Ôtô CH - Kiểm đếm (>15T)
15T)
1.Cao Văn HùngĐỘNG TÁC THỰC HIỆN

LAICAUTAU-Lái cẩu tàu

2.Đoàn Ngọc PhiĐỘNG TÁC THỰC HIỆN

CN-XEPDO-Công nhân xếp dỡ

3.Lê Văn ThanhĐỘNG TÁC THỰC HIỆN

LAICAUTAU-Lái cẩu tàu

4.Nguyễn Văn HảiĐỘNG TÁC THỰC HIỆN

CN-XEPDO-Công nhân xếp dỡ

5.Phạm Đồng SựĐỘNG TÁC THỰC HIỆN

CN-XEPDO-Công nhân xếp dỡ

6.Võ Văn CườngĐỘNG TÁC THỰC HIỆN

CN-XEPDO-Công nhân xếp dỡ

2 INLACO EXPRESS / DISCHARGING
M3PHƯƠNG ÁN TÁC NGHIỆP

Hầm tàu - Xe nâng Cảng - Cẩu tàu - Ôtô CH - Kiểm đếm (>15T)
15T)
1.Mai Văn NgọcĐỘNG TÁC THỰC HIỆN

LAICAUTAU-Lái cẩu tàu

2.Nguyễn Huy CườngĐỘNG TÁC THỰC HIỆN

LAICAUTAU-Lái cẩu tàu

3.Nguyễn Thành LuânĐỘNG TÁC THỰC HIỆN

CN-XEPDO-Công nhân xếp dỡ

4.Nguyễn Văn PhụngĐỘNG TÁC THỰC HIỆN

CN-XEPDO-Công nhân xếp dỡ

5.Trần Anh TháiĐỘNG TÁC THỰC HIỆN

CN-XEPDO-Công nhân xếp dỡ

6.Trần Thanh CaoĐỘNG TÁC THỰC HIỆN

CN-XEPDO-Công nhân xếp dỡ

3 BAYANI / LOADING
M1PHƯƠNG ÁN TÁC NGHIỆP

Ôtô CH - Qua cân - cẩu tàu - xá bành - hầm tàu
1.Huỳnh Hữu ÂnĐỘNG TÁC THỰC HIỆN

CN-XEPDO-Công nhân xếp dỡ

2.Lê Thái SangĐỘNG TÁC THỰC HIỆN

CN-XEPDO-Công nhân xếp dỡ

3.Nguyễn Hoài VũĐỘNG TÁC THỰC HIỆN

LAICAUTAU-Lái cẩu tàu

4.Nguyễn Minh HảiĐỘNG TÁC THỰC HIỆN

LAICAUTAU-Lái cẩu tàu

5.Phạm Thành ĐạiĐỘNG TÁC THỰC HIỆN

CN-XEPDO-Công nhân xếp dỡ

6.Phan Hòa NguyễnĐỘNG TÁC THỰC HIỆN

CN-XEPDO-Công nhân xếp dỡ

3 BAYANI / LOADING
M2PHƯƠNG ÁN TÁC NGHIỆP

Ôtô CH - Qua cân - cẩu tàu - xá bành - hầm tàu
1.Lê Thanh TuấnĐỘNG TÁC THỰC HIỆN

CN-XEPDO-Công nhân xếp dỡ

2.Nguyễn Quốc ĐàiĐỘNG TÁC THỰC HIỆN

CN-XEPDO-Công nhân xếp dỡ

3.Phạm Trí TuệĐỘNG TÁC THỰC HIỆN

LAICAUTAU-Lái cẩu tàu

4.Thái Văn BáĐỘNG TÁC THỰC HIỆN

CN-XEPDO-Công nhân xếp dỡ

5.Trần Thắng BảoĐỘNG TÁC THỰC HIỆN

LAICAUTAU-Lái cẩu tàu

6.Trần Văn LâmĐỘNG TÁC THỰC HIỆN

CN-XEPDO-Công nhân xếp dỡ

TT Tàu/ bãi Máng Đội giao nhận Ôtô Cảng Công nhân bốc xếp Cẩu cảng Xe nâng Xe xúc, đào, ủi Băng tải
1 SILVER SAFETY / EXPORT-STORAGE
XKHO1PHƯƠNG ÁN TÁC NGHIỆP

Kho - Xe xúc CG - phễu - tịnh bao 50 - hạt - băng chuyền - kiểm đếm - Ôtô CH - Qua cân
2 FG EUCALYPTUS / LOADING
PHƯƠNG ÁN TÁC NGHIỆP

Chưa thiết lập tác nghiệp
2 FG EUCALYPTUS / LOADING
M1PHƯƠNG ÁN TÁC NGHIỆP

Hầm tàu - Xe nâng Cảng - Cẩu tàu - Ôtô CH - Kiểm đếm (>15T)
15T)
2 FG EUCALYPTUS / LOADING
M2PHƯƠNG ÁN TÁC NGHIỆP

Hầm tàu - Xe nâng Cảng - Cẩu tàu - Ôtô CH - Kiểm đếm (>15T)
15T)
2 FG EUCALYPTUS / LOADING
M3PHƯƠNG ÁN TÁC NGHIỆP

Hầm tàu - Xe nâng Cảng - Cẩu tàu - Ôtô CH - Kiểm đếm (>15T)
15T)
2 FG EUCALYPTUS / LOADING
M4PHƯƠNG ÁN TÁC NGHIỆP

Hầm tàu - Xe nâng Cảng - Cẩu tàu - Ôtô CH - Kiểm đếm (>15T)
15T)
3 QUANG VINH 568 / LOADING
M1PHƯƠNG ÁN TÁC NGHIỆP

Ôtô CH - Kiểm đếm - Cẩu Cảng - Hầm tàu
4 INLACO EXPRESS / DISCHARGING
M1PHƯƠNG ÁN TÁC NGHIỆP

Hầm tàu - Xe nâng Cảng - Cẩu tàu - Ôtô CH - Kiểm đếm (>15T)
15T)
4 INLACO EXPRESS / DISCHARGING
M2PHƯƠNG ÁN TÁC NGHIỆP

Hầm tàu - Xe nâng Cảng - Cẩu tàu - Ôtô CH - Kiểm đếm (>15T)
15T)
4 INLACO EXPRESS / DISCHARGING
M3PHƯƠNG ÁN TÁC NGHIỆP

Hầm tàu - Xe nâng Cảng - Cẩu tàu - Ôtô CH - Kiểm đếm (>15T)
15T)
5 TRUNG HUY 588 / DISCHARGING
M1PHƯƠNG ÁN TÁC NGHIỆP

Hầm tàu - Cẩu Cảng - Kiểm đếm - Ôtô CH
5 TRUNG HUY 588 / DISCHARGING
M2PHƯƠNG ÁN TÁC NGHIỆP

Hầm tàu - Cẩu Cảng - Kiểm đếm - Ôtô CH
6 BAYANI / LOADING
M1PHƯƠNG ÁN TÁC NGHIỆP

Hầm tàu - Xe nâng Cảng - Cẩu tàu - Ôtô CH - Kiểm đếm (>15T)
15T)
6 BAYANI / LOADING
M2PHƯƠNG ÁN TÁC NGHIỆP

Hầm tàu - Xe nâng Cảng - Cẩu tàu - Ôtô CH - Kiểm đếm (>15T)
15T)
TT Tàu/ bãi Máng Đội giao nhận Ôtô Cảng Công nhân bốc xếp Cẩu cảng Xe nâng Xe xúc, đào, ủi Băng tải
TT Tàu/ bãi Máng Đội giao nhận Ôtô Cảng Công nhân bốc xếp Cẩu cảng Xe nâng Xe xúc, đào, ủi Băng tải